antkreikti

antkreĩkti (dial.) tr. ant viršaus užkratyti, užkreikti: [Šaknelės] reikalingos yra medžiui dėl įsurbimo antkreiktojo mėšlo iš sugyventosios viršutinės žemės S.Dauk. \ kreikti; antkreikti; apkreikti; įkreikti; iškreikti; nukreikti; pakreikti; perkreikti; prikreikti; sukreikti; užkreikti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkreikti — apkreĩkti, ia, àpkreikė 1. tr. K pakloti kuo, pakreikti, kad nebūtų šlapia, kad būtų minkšta: Kur šlapia kūtė, apkreik šiaudais, kad nebūtum matyti šlapumą J. Ji negali užmigti ant kieto, šiaudais apkreikto suolo sp. 2. tr. apdengti, apkloti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškreikti — iškreĩkti, ia, ìškreikė tr. 1. N, BŽ86, Š iškloti šiaudais (tvartą): Iškreĩk staldus su šiaudais J. Prakapok eglašakių ir iškreĩk kūtę Brs. | refl. tr. Š. 2. išskleisti; išpurtyti, iškratyti; išdrabstyti: Linai iškreikti ant pievų rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kreikti — kreĩkti, ia, ė, kreikti J 1. tr., intr. R344, MŽ461, K kloti tvarte gyvuliams po kojų, kad nebūtų šlapia: Kreĩk staldus su trakiniais šiaudais J. Su tais popieriais (senais popieriniais pinigais), kurie mums beliko, galėsime kiaules kreikti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukreikti — nukreĩkti, ia, nùkreikė tr. 1. visą nubarstyti, prišiukšlinti: Takus nùkreikei šiaudais kur nereikia J. Visas kiemas buvo nukreiktas šiaudagaliais rš. 2. prk. nudobti: Gyvatė man taikėsi įgelti, bet aš ją nùkreikiau Všv. kreikti; antkreikti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakreikti — pakreĩkti, ia, pàkreikė 1. tr., intr. pakloti ką po apačia, kad būtų sausa, minkšta kam atsigulti ar ką padėti: Švariai pakreiktoje užugardėje gulėjo ilgas lašininis J.Balt. Reik šiaudais tvartus pakreĩkti Kv. Nesukreik visų šiaudų karvėms,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkreikti — tr. K 1. pakreikti: Kiaulininkai turi būti kasdien perkreikiami Db. 2. dar kartą pakreikti, paskleisti: Šlapią šieną parkreik, kad džiūtum J. kreikti; antkreikti; apkreikti; įkreikti; iškreikti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikreikti — prikreĩkti, ia (prìkreikia), prìkreikė tr. 1. daug prikloti į apačią: Per daug prìkreikėt į tvartus, reikės rytoj mėšlą vežti – nesustovės šiaudus Brt. Jau kad prikreikė tvartus, tai karvių ragai vos tik styri iš šiaudų Gg. 2. prišiukšlinti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukreikti — sukreĩkti, ia, sùkreikė tr. 1. K kreikiant suvartoti: Turėjau dar visą kūgį šiaudų ir bematant visus sùkreikiau Brt. Ar jau visus šiaudus kiaulėms sukreikėt? Šll. 2. sulopyti: Sùkreikei man palčiuką? Švnč. | refl.: Vaikščioji apiplyšus, velit …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkreikti — užkreĩkti, ia, ùžkreikė 1. tr. prišiukšlinti, užteršti: Visą aslą ùžkreikei savo tom karnom Trs. Reikėjo čia tau atnešti tą supuvusį kailį! Visą gryčią užkreikei Srv. 2. refl. kreikiant užsikloti, užsidengti: Žibuoklės slapstės, lapeliuose… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įkreikti — įkreĩkti, ia, į̃kreikė 1. tr., intr. K įkloti (šiaudų, kraiko) tvarte ant žemės: Šiaudus į staldą įkreikti N. Šitoms karvėms jie duoda labai įkreikti, ir dėl to taip daug riebaus mėšlo gauna K.Donel1. 2. tr. pabarstyti, pašiukšlinti: Dėdė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.